Medeelliin Ursgal

Мэдээллийн урсгал

Ко ронав.ирус ц ар т.ахал эхэлснээс хойш 18 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн. Энэ хугацаанд дэлхийн улс орнууд олон ч хяз гаарлалтын дэглэм хэрэгжүүлж, х өл хо.рио тогтоосон. Жил гаруй хугацаа өнгөрсний эцэст зарим орон “Ков идтой хамт амьдрах” цаг болсон гэж үзэн элдэв хя згаарлалт, х өл хо.риогоо цуцлаад байна.

“Ко видтой хамт амьдрах” шинэ стратегийг хэрэгжүүлж буй таван улсыг танилцуулж байна.

Дани: Данийн Засгийн газар есдүгээр сарын 10-нд бүх хязгаарлалтыг цуцалж, Ко вид-19 нь “нийгэмд ноцтой аюул учруулах өв чин биш” гэж мэдээлэв. Сингапур: Сингапурын За сгийн газар зургаадугаар сард аливаа хя згаарлалт хийхийн оронд вак цинжуулалтаа эрчимжүүлж, хэвийн амьдралаар амьдрах нь зүйтэй гэж үзсэн. Эрх ба ригчид наймдугаар сараас эхлэн зарим хя згаарлалтыг бууруулж, бүрэн ва кцинд хамрагдсан бол ресторанд хооллох, хоёроос таван хүн цуглуулах боломжтой болсон.Тайланд: Тайланд ирэх сард гадаадын жуулчдад хилээ нээхээр төлөвлөж байгаагаа өнгөрсөн долоо хоногт мэдэгдсэн. Зүүн өмнөд Азийн орнуудад халдварын тоо нэмэгдэж байгаа ч аялал жуулчлалын салбараа сэргээхийг чухалд тооцлоо. Ко вид-19-ийн эсрэг вак цинд бүрэн хамрагдсан жуулчдыг нэвтрүүлэх болно гэж Reuters мэдээлэв.

Өмнөд Африк: Өмнөд Африкт халдварын түвшин буурч байгаатай холбогдуулан Ко вид-19-ийн хэд хэдэн хяз гаарлалтыг бууруулж эхлэв. Тухайлбал шөнийн цагаар 23 цагаас хойш х өл хо.рио тогтоогоод байсан бол өглөөний 4 цаг хүртэл болгож сунгажээ.

Чили: Чилид вак цинжуулалтын хувь бусад улсыг бодвол харьцангуй өндөр. Э рүүл мэ.ндийн яа мны хамгийн сүүлийн мэдээллээр Чилийн иргэдийн 87 орчим хувь нь бүрэн ва кцинд ха.мрагдсан байна. Аравдугаар сарын 1-нээс эхлэн жуулчдад хилээ нээж буйгаа өнгөрсөн лхагва гарагт зарласан юм. Гэхдээ гадны жуулчид тав хоног тусгаарлагдах юм байна.