Medeelliin Ursgal

Мэдээллийн урсгал

Хятад улсад үйл двэрлэдэггүй зүйлс гэж үгүй. Идэж уух хүнс, өмсөж зүүх хувцас, эдэлж хэрэглэх бараа бүтээгдэхүүн гээд нэрлээд байвал дуусахгүй. Харин тэдний үйлдвэрлэж, тариалсан хоол хүнс нь хүний э рүүл мэ ндэд ай мшигтай хор хөнөөл учруулж, амь насыг нь авч одож мэдэхүйц аюултай байдаг байна. Иймд бид та бүхэндээ Хя тадаас хэзээ ч худалдаж авч бол охгүй хүнсүүдийг танилцуулж байна.

1 Саримс

Дэлхийн нийт сармисны 80 хувийг Х ятад улсад үй лдвэрлэдэг. Судлаачид тус улсад үй лдвэрлэгдсэн сармиснууд нь хо ртон шавьжтай тэмцэх бодис, хүнд ме талл болон бусад аю ултай бо дисыг их хэмжээгээр агуулдаг болохыг олж, тогтоожээ. Мөн тэд гадны улс орнууд руу сармисаа явуулахаасаа өмнө х лорт дүрж, өнгө төрхийг нь сайжруулдаг байна. Энэ нь хүний биед ай мшигтай х ор болон ирдэг аж. Тиймээс бид аль болох үндэсний үй лдвэрлэлээ дэмжиж, э рүүл хөрсөнд ургасан Монгол хүнсний ногоог хэрэглэх нь биед ашиг тустай юм шүү.

2 Хар перец

Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг хамгийн түгээмэл амтлагч бол яахын аргагүй хар перец билээ. Харин Х ятад улсад үүнийг үй лдвэрлэхдээ зардлыг бага гаргах үүднээс ш охой болон ца рдуул ашиглаж, хар өнгөөр будаж, хүмүүсийг хуурдаг байна. Мэдээж энэ нь э рүүл мэ ндэд сөргөөр нөлөөлж, а мь н асанд ха лгаатай байх нь гарцаагүй юм.

3 Боловсруулсан мөөг

Хя тадаас орж ирж байгаа боловсруулсан мөөгний 35 хувь нь давс байдаг. 2006 онд энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүний биед сөрөг нөлөөтэй болохыг илрүүлж, худалдаалахыг хориглож байжээ. Уг бүтээгдэхүүний улмаас 16 хүн эм нэлэгт хүргэгдэж, хо рдлогод орж байсан байна.

4 Загас

“Тилапи” болон сагамхай загас нь Хя тадаас им портоор орж ирдэг хамгийн түгээмэл загаснууд юм. Харин тус улсад загасыг өсгөж, үржүүлэх үүднээс хи мийн бо дис хэрэглэж, жижиг цөөрөмд байлгадаг аж. Мэдээж тус цөөр өм нь маш бо хир бөгөөд олон тө рлийн н ян, ба ктерийг тээж, ха лдварт ө вчин тараах магадлал өндөр байдаг гэнэ.

5 Хятад байцаа

Тариаланчид байцаагаа хурдан ургуулж, өнгөлөг харагдуулахын тулд “фо рмальдегид” хэмээх ха ршил хө дөлгөж, г ен гэ мтээн, ха вдар үүсгэх аю ултай хи мийн х орт бод исыг цацдаг байна. Хя тадаас оруулж ирсэн байцааг идсэний дараа хүний бие за гатнаж, хо доод гэдэс ө вдөх шинж тэмдэг илэрдэг бөгөөд цаашлаад энэ нь даамжирч, э рүүл мэ ндээрээ хо хирох өндөр магадлалтай болдог аж.

 

6 Ногоон вандуй Буюу горох

2005 оноос эхэлж Хя тадууд ху урамч ногоон вандуйг үйл двэрлэх болжээ. Үүнийг шар буурцаг, вандуй, ногоон өнгө оруулагч, “на трийн ме табисульфит” зэргээр хийдэг байна. Уг хүнсийг маш олон оронд борлуулахыг хо риглосон байдаг бөгөөд будаг нь хүний биед маш м уу нөлөө үзүүлдэг болох нь тогтоогджээ. Та ногоон вандуйг сонгохдоо сайтар үнэрлэж, халуун усанд чанаад үзээрэй. Хэрэв тус вандуйн болц нь удаан, ху рц үн эртэй байх аваас энэ нь х уурамч гэдгийн илрэл юм.

7 Будаа

Хэрэв та Х ятадад үйл двэрлэгдсэн будааг иддэг, идэх дуртай бол, яг одооноос эхлэн тат галзахыг зөв лөе. Учир нь Х ятадууд жинхэнэ будааг хуу  рамчаар гаргаж авсан давирхайн будаатай хольж, са владаг байна. Үүнийг агшаахад жинхэнэ будаа нь сайхан болсон байх боловч ху урамч нь хатуугаараа байж, удаан болдог аж.

Э рүүл м энд гэдэг хамгийн чухал. Тиймээс бид өмсөж зүүх биш, идэж ууж байгаа зүйлсдээ илүүтэй ан хаарлаа хандуулж, гар таталгүй хамгийн чанартайг нь сонгон хэрэглэж байх ёстой билээ. Мөн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, Монгол хөрсөнд ургаж боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээ идэж хэрэглэж байгаарай гэж зөвлөе.