Medeelliin Ursgal

Мэдээллийн урсгал

TOYOTA PRIUS МАШИНЫ ECO,EV,PWR,NRL 4 ГОРИМ

Мэдэхэд илүүдэхгүй Энэхүү 4 горимын талаар яг тодорхой нөхцөл, зам дээр тухайн горимыг нь тавьж явах ёстой гэсэн заалт байдаггүй.…